Nazwa

SUPERLATEX CLASSIC

          
 • wysoka odporność na szorowanie
 • duża wytrzymałość na środki czyszczące i dezynfekujące
 • bardzo wygodna w malowaniu i niechlapiąca
 • antyrefleksyjna
                     

Kolory: 
Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro 

Wygląd powłoki:
Matowy

Metoda malowania:
Pędzel, wałek, natrysk

Opakowanie handlowe:
1 l, 5 l, 10 l biały;
1 l, 5 l, 10 l baza LN, ZN


Narzędzia

                                       Do tego produktu polecamy

 • Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi akrylowymi, lateksowymi oraz emaliami wodorozcieńczlnymi oraz wybranymi z oferty wyrobami rozpuszczalnikowymi
  Wałek Microfibra  Dane techniczne
  Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,37 ÷ 1,50
  Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s] 25,0 ÷ 41,0
  Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
  Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
  Zawartość części stałych, min. [%wag] 50,0
  Odczyn pH 8 ÷ 8,7
  Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 80
  Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
  Odporność na szorowanie Klasa 2
  Wygląd powłoki Matowy
  Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm]  Drobna do 100
  Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) Klasa 3 przy 7 m2/l
  Rekomendowana ilość warstw 1-3
  Wydajność do 12 m2/l przy jednej warstwie
  Sposób stosowania
  Przygotowanie podłoża

  Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności. Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów (np. mydło malarskie). Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności. Powierzchnie gładkie, bez struktury powinny być dokładnie wyrównane. Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą Sigma Renomat marki Sigma.
   

  Malowanie

  Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-3 (w zależności od stopnia nasycenia koloru i jego siły krycia). Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po 2h. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
   

  Dodatkowe informacje

  Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do + 30°C i wilgotności względnej powietrza 40% - 80%. Nie zaleca się aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej powietrza.
  Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.
  Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 
  Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania. Stosując tradycyjne metody aplikacji (np. wałek, pędzel), przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug na niektórych kolorach. 
  W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. 
  Farba spełnia wszystkie wymagania Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisanych w zeszycie ITB nr 387/2011 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne rozdz. 6. Wymagania dotyczące powłok malarskich.

  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.


100firm