Nazwa

Sigmafix Universal

 • wyrównuje i zmniejsza właściwości absorpcyjne podłoża
 • niezmydlający się
 • może być pokrywany emulsjami oraz farbami na bazie rozpuszczalników
 • przepuszczalny dla pary wodnej


  Kolory 
  Mleczny (powłoka sucha jest prawie bezbarwna).
  Wygląd powłoki
  Mat
  Metoda malowania
  Pędzel ławkowiec
  Opakowanie handlowe
  1, 5,10 l
  Narzędzia

  Do tego produktu polecamy

  • Pędzel przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi akrylowymi oraz gruntami i farbami podkładowymi.
   Pędzel Ławkowiec

    
  Dane techniczne
  gęstość ok. 1,0 g/cm3 (biała)
  zawartość części stałych ok. 25,9% objętości
  wydajność praktyczna ok. 8 m2/l, zależna od rodzaju i struktury powierzchni
  sucha dotykowo po ok. 2 godz.
  następna warstwa po ok. 6 godz.
  okres magazynowania 12 miesięcy w chłodnym i suchym miejscu
  Sposób stosowania
  Przygotowanie podłoża

  Impregnowanie powierzchni niemalowanych
  Podłoże należy oczyścić i usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

  Gruntowanie powierzchni malowanych farbami niezmywalnymi
  Dokładnie usunąć istniejące warstwy farby niezmywalnej. Zagruntować pylące powierzchnie stosując Sigmafix Universal.

  Powierzchnie powłok zniszczonych pod wpływem działania warunków atmosferycznych
  Dokładnie oczyścić. Gruntować stosując Sigmafix Universal.

  Sposób użycia

  System na nowe podłoża

  Zagruntować powierzchnię Sigmafix Universal. Warstwa wykończeniowa: farba ścienna, zwykle 2 warstwy.

  Konserwacja
  Na niepomalowane miejsca nałożyć podkład Sigmafix Universal. Warstwa nawierzchniowa: farba ścienna. Dobrze wymieszać przed malowaniem.

  Narzędzia
  Pędzel ławkowiec.

  Rozcieńczalnik
  - Podłoża mocno chłonące: 1 część Sigmafix Universal na 3 części wody, gruntować co najmniej dwukrotnie mokro na mokro, do uzyskania odpowiedniej chłonności podłoża
  - Inne podłoża: część Sigmafix Universal na 4 części wody

  Czyszczenie narzędzi 
  Woda kranowa

  Dodatkowe informacje
  Temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5°C w czasie malowania i schnięcia. Powierzchnie zawierające wapno lub cement powinny być dostatecznie dojrzałe, aby zanikł odczyn alkaliczny. Usunąć osypujące się i pylące warstwy.

  Wskazówki BHP i PPOŻ
  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

100firm