Nazwa

Sigmalife DS Acryl

 • bardzo odporna na promieniowanie UV
 • stanowi doskonałe zabezpieczenie powierzchni drewna przed wpływami atmosferycznymi
 • szybkoschnąca
 • podkreśla rysunek drewna
 • długotrwała elastyczność powłoki
 • reguluje wilgotność podłoża

  Kolory 
  Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.

  Wygląd powłoki
  Satynowy

  Metoda malowania
  Pędzel, wałek, natrysk

  Opakowanie handlowe
  1 l, 2,5 l
  Narzędzia

  Do tego produktu polecamy

  • Pędzel przeznaczony do malowania emaliami wodorozcieńczalnymi, emaliami alkidowymi, lakierami alkidowymi
   Pędzel Oval
  • Pędzel przeznaczony do malowania emaliami, bejcami i lakierami
   Pędzel płaski
  • Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi akrylowymi, lateksowymi oraz emaliami wodorozcieńczlnymi oraz wybranymi z oferty wyrobami rozpuszczalnikowymi
   Wałek Microfibra
  Dane techniczne
  Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 300
  Gęstość 23oC, [g/cm3] 0,96
  Zawartość części stałych vol. % 61
  Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 25
  Pyłosucha po ok. [h] 1
  Następna warstwa po ok [h] 7
  Wygląd powłoki Satynowy
  Rekomendowana ilość warstw 2-3
  Wydajność do 17 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
  Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego typu produktu (kat. A/e/FW):  130 g/l (2010).
  Produkt zawiera max. 130 g/l.
  Sposób stosowania
  Przygotowanie podłoża

  Produkt należy nanosić na suche, odtłuszczone i oczyszczone podłoże w 2-3 warstwach. Surową powierzchnię drewna zagruntować impregnatem Sigmalife VS-X lub Sigmalife VS Acryl w tym samym kolorze. 
  Stare powłoki w dobrym stanie oczyścić i zmatowić, miejsca zniszczone przetrzeć papierem ściernym i zagruntować Sigmalife VS-X lub Sigmalife VS Acryl. Stosując Sigmalife DS Acryl jako powłokę dekoracyjną wewnątrz pomieszczeń nie jest konieczne stosowanie impregnatu Sigma VS Acryl.
  Powłoki akrylowe, w przypadku drewna zagruntowanego przemysłowymi bejcami stolarskimi, należy pomalować jedną lub dwiema warstwami wykończeniowymi Sigmalife DS Acryl, po uprzednim oczyszczeniu i zmatowieniu podłoża.


  Malowanie

  Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą (max. 5% obj.). Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%.

  Dodatkowe informacje

  Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Grubość powłoki suchej dla bejc w kolorach jasnych powinna wynosić przynajmniej 85 μm, przy stosowaniu na zewnątrz. 
  Bejca może być pokrywana produktami na bazie żywic akrylowych jak i alkidowych.
  Sigmalife DS Acryl może zostawiać mleczno białe smugi podczas malowania. Zanikają one po kilku minutach. Wyrobu nie należy stosować na podłoża drewniane (np. merbau) zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki drewna, które mogą migrować na powierzchnię farby. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.


  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

100firm