Nazwa

Sigmalife DS

    bardzo odporna na promieniowanie UV
 • stanowi doskonałe zabezpieczenie powierzchni drewna przed wpływami   atmosferycznymi
 • tworzy elastyczną powłokę
 • podkreśla rysunek drewna
 • reguluje wilgotność drewna


  Kolory 
  Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.

  Wygląd powłoki
  Satynowy

  Metoda malowania
  Pędzel, natrysk

  Opakowanie handlowe
  1 l, 2,5 l
  Narzędzia

  Do tego produktu polecamy

  • Pędzel przeznaczony do malowania emaliami, bejcami i lakierami
   Pędzel płaski
  • Pędzel przeznaczony do malowania emaliami wodorozcieńczalnymi, emaliami alkidowymi, lakierami alkidowymi
   Pędzel Oval
  Dane techniczne
  Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 22 500
  Gęstość 23oC, [g/cm3] 0,93
  Temperatura zapłonu [oC] 62
  Następna warstwa po ok. [h] 16
  Zawartość części stałych vol. % 52
  Zalecana grubość suchej warstwy [μm] 35
  Pyłosucha po ok. [h] 2
  Sucha dotykowo po ok. [h] 3
  Wygląd powłoki Satynowy
  Rekomendowana ilość warstw 2
  Wydajność do 15 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
  Sposób stosowania
  Przygotowanie podłoża

  Produkt należy nanosić na suche, odtłuszczone i oczyszczone podłoże w 2 warstwach.
  Surową powierzchnię drewna zagruntować impregnatem Sigmalife VS-X w tym samym kolorze. 
  Stare powłoki w dobrym stanie oczyścić i zmatowić, miejsca zniszczone przetrzeć papierem ściernym i zagruntować Sigmalife VS-X
  Powłoki akrylowe, w przypadku drewna zagruntowanego przemysłowymi bejcami stolarskimi, pomalować jedną lub dwiema warstwami wykończeniowymi Sigmalife DS, po uprzednim oczyszczeniu i zmatowieniu podłoża.


  Malowanie

  Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć benzyną lakową.

  Dodatkowe informacje

  Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć benzyną lakową.     Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%.
  Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Grubość powłoki suchej dla bejc w kolorach jasnych powinna wynosić przynajmniej 85 μm przy stosowaniu na zewnątrz.


  Zalecenia BHP i P.Poż

  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

100firm